Gratiskvarten

Facket åker runt och propagerar för att Sveriges ungdomar aldrig skall jobba gratis. Men skriver avtal om att tidningsbuden skall jobba utan lön.
Gratiskvarten innebär att man kan dra bort femton minuters betalning när tidningsbuden inte hinner bli klara med sina områden på den utsatta tiden, exempelvis vid förseningar.
Det här känns så fullständigt fel, säger flera funktionärer inom Transportarbetareförbundet.
Vi snor dem på en kvart
 En del av de som var med i förhandlingsdelegationen har  en annan tolkning av gratiskvarten och en av dem menar att den inte alls gäller vid förseningar.
Men Matts Haglund från Transport bekräftar nu att företagen skall dra bort en kvarts betalning vid förseningar.


Vi kan också avslöja att av de tre som arbetade som tidningsbud och ingick i förhandlingsdelegationen var två heltidsanställda bud och behöver aldrig själva råka ut för gratiskvarten. Den s.k gratiskvarten omfattas inte av heltidsanställda eftersom de enligt avtalet får ut övertidsersättning för all tid som går över 40 timmar i veckan. Gratiskvarten gäller endast för deltidsanställda bud.


Utdelarbolagen förbereder sig just nu för att kunna utnyttja avtalet maximalt. När det gäller s.k. beordrad övertid som kan handla om extrautdelning, bilagor, heltäckningar och annat, så rekommenderas bolagen att sätta alldeles för snäva tider, eftersom det ger ekonomiska fördelar. I ett meddelande till företagen skriver Medieföretagens jurister;
Exempel : Om medarbetarens ordinarie arbetstid slutar 06.00 men företaget denna dag p. g. a. totalutdelning beordrat arbete,  t. o. m. 07.00 enligt extratid 1, men arbetet inte slutförs för än 07.30 betalas endast Extratid 2 för tiden fr. o. m. 07.15 t. o. m. 07.30. Det vill säga 15 minuter."
Dessutom räknar man med att många bud försöker skynda på utdelningen för att få komma hem och bli färdiga innan den värsta morgonrusnigen. Man kalkylerar också med att många bud avstår från att ringa in och begära extra tid.

10 kommentarer:

 1. Trodde alla tidningsbud var deltidsanställda. Man delar väl inte tidningar hela natten? Eller syftar man på bud som är FF också?

  SvaraRadera
 2. Bilbuden med företagsbilar har ju heltid på en del håll

  SvaraRadera
 3. Enligt rykte blir utländska nyanställda tidningsbud, som ska arbeta för Tidningsbärarna, informerade om att de inte får betalt för Extratid 2. T ex om snödrivor hindrar framfarten...

  SvaraRadera
 4. På tidningstjänst har utländska bud aldrig fått mertid. All information är stoppad och facket har ställt sig bakom detta. Blanketter för mertid är märkta "endast för bilbud" och det har varit förbjudet att visa dem för andra bud.

  SvaraRadera
 5. Mertid enligt tidigare avtal var relativt en "normalarbetstid" som fack och arbetsgivare kommit överens om på de arbetsplatser facket överhuvudtaget brydde sig. Mertid var därför en i hög grad godtycklig ersättningstyp som företagen kunde hantera lite hur dom ville beroende på de lokala fack-klubbarnas välvilja.

  Extratid 2 är nåt helt annat.

  SvaraRadera
 6. är det inte samma -fast svårare att få och så drar de bort en kvart

  SvaraRadera
 7. Tycker nog den är väsenskild från den tidigare mertiden även om facket inte tycks ha fattat det. Men kollektivavtalstexten gäller och är tydlig på när extratid 2 skall utbetalas. Sen är det naturligtvis upp till varje enskilt bud att börja bråka och bli besvärlig tills man har på fötterna att antingen vägra arbeta efter sluttiden alternativt stämma företaget i domstol. Det nya avtalet öppnar upp för detta anser jag. Den gamla mertiden kunde man inte göra ett skit för att få ut om arbetsgivaren inte visa god vilja. Iaf inte med stöd av kollektivavtalet.

  SvaraRadera
 8. Extratid. Särskilt 2, men även i viss mån 1, liknar i stor utsträckning det som kallas mertid. Man vill väl ha bort mertid och kalla det något annat för att slippa begränsningarna i hur mycket mertid som får lastas på tidningsbuden. Annars finns det väl någon begränsning för hur mycket mertid en deltidare får jobba. Nu heter det något annat så nu kan tidningsbud lastas på hur många mertidstimmar som helst och dessutom utan att få lön för det.

  SvaraRadera
 9. Angående heltids anställda tidningsbud, dom finns. Jag vet eftersom jag är ett.

  SvaraRadera
 10. ska de bli såhär att man inte får pengar för förseningar så trycker man ennu mer på gasen i firma bilen inget mer med det, fast de ska köras ekonomiskt =)

  SvaraRadera