Norska transport:


- Besinna er, det är Norska Transports råd efter att bolagen förlorat i arbetsdomstolen. I ett försök att klara sig undan tingsrättsförhandlingar om obetalda löner drog distributionsbolagen norska Transport inför arbetsdomstolen. De hävdade att det ingick i deras rätt att styra och fördela arbetet att ensamma bestämma distriktstiderna när man var oense om mätningen.
En helt enig Arbetsdomstol avvisar deras framställan och slår fast att det inte ingår i "styrningsrätten".
Transport kallade deras inlaga till AD för klantig och illa underbyggd. Bolagen skriver bl.a. att ett företag , Aftenposten distribution, räknat ut att det skulle kosta 46 miljoner om året om alla rutter skulle förlängas med 30 minuter. Det skulle bli stora ekonomiska konsekvenser om tidningsbuden får bestämma tiderna, skriver de till AD.

Arbetsdomstolen slår fast att kollektivavtalet gäller; uppifterna om ekonomiska konsekvenser saknar all relevans i sammanhanget, skiver de i domen, tiderna måste sättas gemensamt och kan inte ensidigt bestämmas av bolagen.
"  Det faller da ikke inn under arbeidsgivers styringsrett å treffe ensidig beslutning".
Att det inte finns reglerat i avtalet hur olösta tvister skall avgöras är någonting som parterna själva måste ta ställning till.
När man har gjort mätningar har en del bolag minskat tiderna, t.ex. skrivit in olika avdrag, som att budet har korrigerat en fellagd tidning  - 3 minuter, budet håller inte uppe tempot  - 7 minuter. I ett fall mättes tiden till 4.45 men sänktes  till 3.25.
Det finns 16 ärenden klara som nu lämnas in till tingsrätterna där bolagen ensidigt satt ner lönen för buden. Flera fall är under bearbetning.
Länk till domen.


1 kommentar:

  1. Medieföretagens sida i Norge skriver nu en artikel med rubriken: "Dom i arbetsdomstolen. Tidningsbuden kan inte själva bestämma sin arbetstid."
    Om arbetstiden skulle varit den tid som tidningsbuden står till distributionsbolagens förfogande, skulle det ha fått grovt olyckliga konsekvenser för hela branschen. Tidningsbuden kan inte själva bestämma sin arbetstid, sier MBLs ledare for juridiska avdelningen, Iselin Bauer Seeberg.
    Det er parterna tillsammans som må komma fram til forändring og mätning av budrutter. Det er resultatet av en dom som ble avsagt i Arbeidsretten 24. november, skriver norska medieföretagen.

    SvaraRadera