På vems sida står facket?

             9 juni 2012
Idag: hög chef inom Securitas. För några år sedan: förhandlingsledare för Transport. Ronny Fredriksson är personalchef inom väktarbolaget Securitas och en av väktarbranschens frontfigurer i löneförhandlingarna med facket.
Samma person var för några år sedan en av Transportarbetareförbundets toppar och central ombudsman med ansvar för väktaravtalet.


Det är tvära kast mellan bolagen och facket. I ena stunden kan en fackföreningsman vara den ledande företrädaren för en grupp arbetare och i nästa stund är samme man en högt uppsatt tjänsteman som representerar motsidan.
 I Securitas personaltidning Securianen skriver Ronny Fredriksson i en ledare att han beklagar att årets väktarförhandlingar inte var lika samförståndsinriktade som han skulle önska.
I en artikel från Aftonbladet från tiden som ombudsman kallar han, enligt AB:s reporter, väktarna för "hustomtar" och menar att man kunde höja deras risktillägg från en till två kronor.
Det är sedan länge känt att Transport och Securitas har ett omfattande samarbete i och med väktarskolan Bya. Men här ser vi alltså hur Securitas rekryterar en av ombudsmännen till en topposition och skickar in honom till avtalsdelegationen på den egna planhalvan.


2 kommentarer:

  1. Ja, jag kan ju bara säga det - hur korkade får man vara i ett förbund? Som anställer folk under sådana förhållanden. Givetvis så måste det regleras i något avtal eller kontrakt, att man inte får övergå till konkurrerande verksamhet under en viss tidsrymd efter det man slutat sin tjänst.

    Under min egen tjänstgöring inom konsult- o utvecklingsbranschen så har jag haft sådana uppgörelser med mina uppdragsgivare vid några tillfällen, då jag jobbat med superhemliga projekt. Det är ju därför som inte så mycket går rätt väg inom fackrörelserna. Det måste medlemmar sätta stopp för!

    SvaraRadera
  2. Nu ska det påpekas att om man inte vet varför Ronny Fredriksson tog detta beslut om att lämna Transport så skall man inte moralisera i det.....

    SvaraRadera