Situationen på Premo

            5 juli 2012
Skyddsombudet som krävde skyddsronder på filialerna har sagts upp från sin tjänst på Premo

Skyddsombud kan påverka,
enlig Arbetsmiljöverket.
Men vad händer på Premo?
I början av året lämnade skyddsombudet på Mariafilialen i Stockholm in en begäran om att få se samtliga protokoll från genomförda skyddsronder inom Premo.

Det skall enligt uppgifter, inte ha genomförts riktiga protokollförda skyddsronder de senaste 5-10 åren på en del  av Premos filialer.  Han hade själv vid en lång rad tillfällen försökt få till stånd skyddsronder, helt enligt reglerna för arbetsmiljöarbetet. Men han misslyckades varje gång med att få företaget att ställa upp.
Men hans begäran föll inte i god jord hos vare sig företaget eller Transportarbetareförbundet. 
Han blev utmanövererad och ersattes av ett annat skyddsombud. 
Nu har han sagts upp från sin tjänst på Premo. Officiellt heter det att han skall ha lämnat några buntar med bilagor, som man anser att han skulle delat ut, dessa skulle egentligen ha delats ut av ett annat tidningsbud dagen innan. 

Samtidigt beskrivs situationen inom avdelning 5 i transportarbetareförbundet som krisartad. Både bland miljöarbetare och tidningsbud finns det stark kritik mot förhållandena inom avdelningen. 
Dessutom finns det sedan tidigare uppgifter om att en gammal "ringräv" och revisor inom förbundet i Stockholm nu stängs ute. Detta inträffade som resultat av att han ville se en granskning av avdelningsordförandens ersättningar. Ordföranden är både huvudskyddsombud på Premo och suppleant i Premos styrelse.