TAN-medlen redovisas inte

1 mars 2013
Tidningsbuden är en av de grupper som sliter mest ont och drabbas värst av olyckor under vinterhalvåret. Men vart tar arbetsmiljöpengarna vägen?

Fusket med TAN-pengarna fortsätter. Det har länge varit känt att det under många år förekommit ett utbrett fusk med de s.k. TAN-pengarna (en viss andel av företagens lönesumma som skall användas till arbetsmiljöförbättringar).
I ett protokoll från ett möte i TAN-kommitén från oktober förra året bekräftas att oegentligheterna fortsätter.


Tidningsbuden slits ut och drabbas av mängder av olyckor och sjukskrivningar och tillhör den grupp som drabbas värst av yrkesskador i hela landet. Distributionsföretagen har en personalomsättning som utklassar det mesta i svenskt arbetsliv.
Trots ett extremt stressigt och hårt nattarbete har Transportarbetareförbundet inte heller lyckats få igenom en enda minuts arbetstidsförkortning åt tidningsbuden. 

Stora penningsummor cirkulerar som egentligen skall användas till arbetsmiljöarbete.
I protokollet från TAN-kommiténs möte ser man hur Transports representanter på flera ställen gör tama försök att reservera sig mot fusket.
 "transport uttryckte irritation över att företagen i många fall brustit avseende redovisningarna av lokala TAN-medel och att bristerna i många fall inte kunde anses försvarliga."
Medieföretagens representanter ville släta över allt och lägga allt till handlingarna som vanligt, men, står det i protokollet
"..Transportarbetareförbundets ledamöter önskade ytterliggare diskutera frågan vid en senare tidpunkt då man funnit att redovisningarna om lokala TAN-medel inte varit korrekta eller att dessa medel inte återförts till TAN-kommiténs konto."
Det är naturligtvis viktigt att konstatera att inget tidningsbud deltog på mötet. Alla tre transportarbetarrepresentanterna är mycket högt betalda tjänstemän. Och inte alls kända för att stå upp för tidningsbuden. 

I mitten av nästa månad skulle TAN arrangerat en större sammankomst med helpension på en konferensanläggning i Tylösand, men man meddelar nu att den är avbokad och inställd. 
Däremot är sammankomsten för "arbetsmiljöledare" på van der Nootska palatset i Stockholm fortfarande inplanerad.

10 kommentarer:

 1. Vad tror ni pengarna kommer ifrån som avlönar vissa fackligas heltidstjänster att sitta och pyssla med saker de tycker är intressanta och som inte är till någon som helst nytta för buden? Det skall ni fråga era fackliga kollegor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De kommer tab cheferna till godo
   .. facket får nada

   Radera
 2. fler tidningsbud behöver engagera sig fackligt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller fullständigt med!

   Radera
 3. Inte i Transport - den organisationen är körd i botten.

  SvaraRadera
 4. Blir inte bättre av att sitta här å gnälla eller? Å vilken annan facklig organisation finns det?

  SvaraRadera
 5. Den man skapar om det inte finns någon.

  SvaraRadera
 6. Ingen är förvånad.Det är sen länge känt att distributionsföretagens gossar är en högerextrem sekt som sen många år tillbaka levt rövare på tidningsbudens pengar

  SvaraRadera
 7. Cypern är ett bra exempel på bra såssepolitik alla får allt till en början men sedan

  SvaraRadera
 8. Att det bara skulle finnas "högbetalda" fackliga tjänstemän i TAN-kommittén stämmer inte, även jag, ett vanligt tidningsbud blev invald i fjol. I vad mån jag ersatte någon annan vanlig vet jag inte.
  Det protokoll som det hänvisas till i artikeln har inte jag sett, men anar vilket möte som avses. Jag var med via telefon liksom även någon/några från arbetsgivarsidan. Protokollet är dock inte justerat då det, som så ofta förr, råder oenighet om innehållet.
  Missnöjet med hur TAN-medlen hanteras är vi många som delar, inte minst Transport. Detta borde givetvis leda till att fler engageras sig fackligt, inte att man gynnar arbetsgivarsidans intressen genom att gå ur om man är med, eller inte gå med på grund av sitt missnöje med facket.
  Martin Lundström
  P.S. För säkerhets skull bör jag kanske nämna att det här ovan åsyftade telefonmötet inte innebar någon som helst ekonomisk ersättning, jag nyttjasde en telefon på avdelningskontoret. D.S.

  SvaraRadera