Presstödskommitténs förslag hotar utdelningen på landet

20 september 2013

Staten bör ta över all tidningsutdelning på landsbygden i samarbete med distributionsbolagen. Post och brev bör delas ut samtidigt tidigt på morgonen på hela Sveriges landsbygd senast 2017.

Så står det i riksdagsutredningen om statens fortsatta stöd till tidningsutgivningen. Det heter officiellt "Presstödskommitténs slutbetänkande" och lämnades över till regeringen i förra veckan.
Det är en parlamentariskt utredning som har haft representanter för i stort sett alla riksdagspartier. Och utredningen kommer att gå ut på remiss till olika instanser innan definitiva beslut fattas. 

Förslaget till nya regler om själva presstödet innehöll inga stora förändringar.
Men kommittén hade också i uppdrag att ta upp frågan om samdistribution av tidningar och post i Sverige. Och det är i en den delen av utredningen som de stora förändringarna ligger. De föreslår att distributionsstödet upphör helt från och med 2017.
Istället bör Posten upphöra med brevbärning under dagtid och starta en gemensam leverans av post och tidningar tillsammans med distributionbolagen, på hela den svenska landsbygden. På så sätt skall staten, enligt upplägget, hjälpa tidningarna att sänka sina distributionskostnader kraftigt. Enligt kommittén bör all utdelning på landsbygden organiseras så att den sker tidigt på morgonen. Man skriver att det är viktigt att det omfattar hela landsbygden och är helt genomfört senast under år 2017.

Gång efter gång upprepar man i utredningen att all tidningsutdelning idag sker "tidigt på morgonen".
 "Morgontidig tidningsutdelning", "tidig morgonleverans"," tidigt på morgonen levereras tidningen, "tidningsbud kommer i en bil och levererar tidningen tidigt på morgonen", "tidningsföretagen vill å sin sida kunna leverera sina tidningar tidigt på morgonen", "dagstidningar som delas ut med egna tidningsbud tidigt på morgonen".
Till slut har man upprepat det så många gånger att man skriver att "tidningsbudet kommer i gryningen" för att få lite omväxling.

De konstaterar att det skulle vara ett hårt slag mot papperstidningen om tidningen skulle komma med lantbrevbäraren först under dagen, därför skall både post och tidningsutdelning ske samtidigt på morgonen.
Utredningen innehåller många felaktiga uppgifter, t.ex. att det finns fyra distributionsbolag, varav Tidningstjänst är störst, och Tidningstjänst har flera underentreprenörer som heter Herenco, NTM och Prolog och Södermanlands Nyheter.

Man skriver att det hölls ett viktigt möte 19 december 2012 mellan kommittén och den inpopuläre f.d. vd:n för Tidningsbärarna Ingemar Stenson, samt en chef för posten och en ledare för Post och Telestyrelsen. Alla skall ha varit positiva till att avsluta lantbrevbärningen på dagen och införa gemensam "morgonutdelning". Men Stenson skall ha framfört som enda invändning att Posten inte bör få inneha hela styranderätten över distributionen.
Men i utredningen skriver man att eftersom Posten skall uppfylla postlagens föreskrifter bör huvudansvaret för utdelningen ligga på Posten AB.

Man konstaterar att lagen om att posten skulle tillhandahålla kassaservice på landsdbygden upphörde att gälla 2008. Därmed försvann ett stort hinder för samdistribution på morgonen, enligt utredarna.
De diskuterar sedan olika problem som kommer att dyka upp.
Hur tidigt kan man begära att lantbefolkningen stiger upp och skriver under kvittenser för paket och rekommenderat som de "morgontidiga" utdelarna har med sig?
De nya utdelarna måste tömma alla brevlådor. Hur tidigt kan man sätta tömningstiderna på postens lådor på landet, frågar man sig.
De nya landsbygdsutdelarna skall enligt förslaget lämna alla tidningar, dela ut all post, lämna ut paket med kvittenser, och tömma alla postlådor - och alltsammans skall  de göra "tidigt på morgonen".

Inte någon gång i utredningen nämns nattarbete eller den lagstiftning som förbjuder arbete under natten.
Det finns ingen uppgift om att man skulle haft någon som helst kontakt med vare sig tidningsbud eller brevbärare.

Under 2014 har man kommit överens om att distributionsbolagen och Posten skall genomföra småskaliga försök med gemensam morgonutdelning på flera platser i landet. Försöken skall studeras ingående och en noggrann utvärdering skall  göras, som skall ligga till grund för en utvidgning till hela landet.
Utredningen påstår att idag levereras ca 94 % av a-postbreven dagen efter. Försöken kan därför göras inom ramen för postlagstiftningen, som endast kräver att 85 % av alla a-post brev skall vara framme dagen efter.
Utredningen konstaterar att innan 2017 bör postlagstiftningen ses över, och att de krav som finns idag på övernattbefordran på 85 % av a-postbreven bör ändras för att göra det möjligt att breven lämnas ut först under morgonen på den andra dagen efter inlämningen.


13 kommentarer:

 1. Fy fan...fail..fail

  SvaraRadera
 2. Nu har jag sett skåpbilar från både DSV och Hit o Dit som lämnar småpaket UTAN kvittnes på natten. Det kan ju vara en modell att fundera på så man kan fortsätta utdelningen på natten. Även behovet av kassaservice kommer att avta när allt fler går över till digitalt. Starta en kampanj om e-fakturor? Jag vet att många som är i 50-års åldern och över som inte har det. även om det är hur smidigt som helst. Det är väl samma personer som säger att de vill kunna bläddra i tidningen. Och som nämns i artikenln: hur många brevbärare vill jobba natt, som dessutom är förbjudet enligt lag? Tidningen blir sen om ingen får börja arbeta före 5. Hur blir det med utdelningen på småorter som i dag har cykelbud och som INTE räknas som landsbygd? Min chef säger att utdelningen ska vara klar kl 6 men på lamndsbygden är det kl 7 som gäller. Även om posten redan nu kör med sina bilar på småorter också blir miljöpåverkan större om man lägger över utdelningen från gång- och cykeldistrikt till bil.

  SvaraRadera
 3. har ett bättre förslag .. stäng ner delar av landsbygden helt å hållet .. tror inte nån vill ha det brevbärar/posttjänstemans/tidningsbud/paketleverantörs- jobbet i alla fall..

  SvaraRadera
 4. Vi ska mejla några av de som står bakom den här utredningen och se om de kan förklara det här med att det inte finns några kunskaper om nattarbete eller arbetslagstiftning,och hur man kan sitta och komma fram till vad som helst utan någon riktig kunskap om vad det handlar om.
  En som är något av en ledare för den här kommittén är moderaten Per Bill som man kan läsa om i den här artikeln från Aftonbladet.Han är spritexpert och skriver i tidningen Livets goda.En annan moderat i kommittén är Gustaf Hoffstedt till vänster här. En av de socialdemokratiska ledamöterna har suttit som ordförande i Tidningsutgivarna i många år och alltså bekämpat tidningsbuden mycket aktivt, en annan s-ledamot är en kvinnlig rektor från Stockaryd i Småland som knappast är insatt i förhållandena.

  SvaraRadera
 5. Reagerar starkt på att man inte med ett ord nämner alla de tidningsdistributörer man tar jobbet av eller alla de postanställda som man tänker förändra vardagen för då de ska arbeta nattskift och 6-7 dagar i veckan. Detta skulle medföra stora konsekvenser för många människor.

  SvaraRadera
 6. Undrar vad de tänker sig är landsbygd? Allt utanför Stockholm? Skulle vara kul att veta.

  SvaraRadera
 7. Jaså, är det hon s-riksdagsledamoten från Stockaryd? Jag tror jag vet hur det går till med paket utan kvittens på natten. Förmodligen är det företagskunder eller såna som beställer regelbundet som har skrivit på en fullmakt att vi får lämna gods utan kvittens. Det har hänt att jag har gjort det också. Teoretiskt är landsbygden överallt där posten kör med sina bilar. Men jag tror inte att Herenco går med på det. Det är deras egen tidning som de kör, och får folk inte tidningen till frukosten så får det vara. Det skulle vara dödsstöten för papperstidningen.

  SvaraRadera
 8. Sedan kan man alltid diskutera vad en brevbärare tjänar.
  Enligt Secos statistik tjänar en brevbärare i snitt 18 papp.
  Dvs 25% lägre än oss på en heltid sen har de ett bättre ob

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1 okt 2004 - Medellönen för en brevbärare ligger i dag på mellan 17 500 och 18 000 .
   Det var för nästan 10 år sedan

   Radera
  2. Någon som vet när postens super-ob gäller det som 340 kronor extra i timmen?

   Radera
  3. De är det här som står i avtalet, det är väl bl.a. under påsken , läste jag nånstans i alla fall.

   Till den del ordinarie tjänstgöring utförs under helg är ob-ersättningen 348:84 kronor per timme for medarbetare var arbetstid regleras enligt 6 b § eller 6 c §. Med helg avses helgdag som infaller måndag till och med söndag samt påskafton, pingstafton, midsom-marafton, julafton och nyårsafton.
   Denna bestämmelse gäller inte för timavlönade. Semestertillägg är inkluderat i ovan angivna belopp.

   Radera
  4. Vårat fack transport kommer att inrikta sig på de 84 örena, den andra summan såg man inte, det vart kanske lite dimmigt efter krogbesöken

   Radera
 9. Men ett 2 timmarsdistrikt ger bara 8000 i månaden, vilket förmodligen innebär att inte heller många brevbärare jobbar heltid.

  SvaraRadera