Mystisk annons väcker frågor

15 oktober 2013


Bemanningsföretag annonserar efter tidningsbud, som skall köra 20 mil dagtid på lördagar. Den väcker frågor om vem som egentligen står bakom den."Gång-, cykel eller bildistributörers arbetsuppgifter 
får ej bedrivas på entreprenad." 

Så lyder den allra första meningen i tidningsbudsavtalet. 
Distributionsbolagen och alla företag som är anslutna till Almega Medieföretagen har sedan lång tid tillbaka skrivit under på att all form av entreprenad är otillåten. 
Skrivningen kom till långt före bemanningsföretagens tid och handlade egentligen om en rädsla för andra former av entreprenörskap. 
Men idag betyder skrivningen i avtalet att bemanningsföretag inte får användas inom tidningsdistributionen. 

Därför väcker platsannonsen som publicerades igår av bemanningsföretaget Student Consulting frågor om vem som står bakom. Om det handlar om utdelning av någon tidning som är ansluten till Medieföretagen och som omfattas av avtalet, så är det fråga om avtalsbrott. 
Det märkliga är att ingen känner till någon tidning i området som står utanför Medieföretagen, mer än Melleruds Nyheter, men den är inte prenumererad och utkommer på onsdagar med posten. 
I annonsen anges det att tidningsbudet skall dela ut prenumererade tidningar och de tidningar som finns i området är främst Ttela, GP, Provinstidningen Åmål, Dalarnas Tidning och NWT. Och alla har ägare som tillhör Medieföretagen. 
Och Mellerud "ägs" av VTD. 

Det kan också tilläggas att Medieföretagen vid den sista avtalsförhandlingen krävde att den aktuella meningen skulle tas bort ur avtalet. I annonsen står det att tidningsbudet skall jobba som uthyrd konsult åt ett företag i Mellerud, men vara anställd av Student Consulting. 
När det gäller nattarbete kan det nog sägas att distributionsbolagens intresse för bemanning hittills varit ljummet. Vilket kan bero på att bemanningsavtalets OB-tillägg ligger minst 5-6 gånger högre än tidningsbudsavtalet. Däremot så har det gått rykten om att bemanningsföretag har använts olovligen när det gäller utkörningar av gratistidningar. Men ingenting har kunnat bekräftas.

13 kommentarer:

 1. Än en gång så missriktas dina misstankar att distributionsbolagen och Transport är i det närmaste kriminella och konsekvent bryter mot avtal och lagar.
  I detta fall det är det lilla distributionsbolaget PostNord ,som efterfrågar behov av distributörer.
  Om det är ok i kolektivavtalet mellan SEKO och Posten att använda underleverantörer får du själv utröna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, du tror tydligen att vi tidningsbud är födda för att ligga på knä för alla maktinstanser. Vasrför skulle det inte ifrågasättas när det börja dyka upp annonser med bemanningsöretag som ska ha "konsulter" som delar ut prenumererade tidningar. Det är ett intressant frågeställning du tar upp i alla fall. Ja PostNord anlitar Student Consulting, men vad är det för tidningar man i så fall skall dela ut. det väcker också frågeställningar om Posten skall dela ut tidningar på landsbygden. Detta är inte tillåtet vilket man inte känt till i utredningarna. Eller har Transport redan lovat,, över huvudet på tidningsbuden, att stryka entreprenörsförbudet i avtalet nästa avtalsskrivning.

   Radera
  2. Din okunnighet lyser igenom och i iver att svärta ner Transport och Distributionsföretagen genom att skapa egenproducerade spekulationer slår tillbaka mot dig själv. Väldigt många vet att Posten delar ut tidningar och har så gjort i massor av år framförallt i glesbygd.

   Tips skaffa fakta innan du publicerar spekulationer det gör dig förmodligen mer trovärdig .

   Radera
  3. Naturligtvis vet vi att postens lantbrevbärare delar ut tidningar på vissa platser, det har skett sedan lång tid tillbaka, men har minskat alltmer. Det var omkring år 2000 ca 6,5 % av tidningarna som delades ut med posten. Men år 2011 var det endast omkring 2 % som delades med posten.
   Jag tror dock inte vi skall dra för stora växlar på uppgiften om att det är posten som ligger bakom uppdraget som utannonseras, uppgiftslämnaren verkar inte särskilt seriös. Skulle det vara på det sättet handlar det givetvis om avtalsbrott, om det är de ordinarie tidningarna som skall delas ut.

   Radera
  4. Har följt denna sida ett antal år.De som skriver här är helt klart bland de som känner till branschen bäst i Sverige och det är som jag ser det en fördel att de inte är uppknutna mot olika intressenter.Även jag retar mig på en del saker på sidan.Men håll uppe det goda jobbet med informationen!!

   Radera
 2. Hallå Posten delar ju redan ut en hel del tidningar där det inte finns någon billinje så det kan väl inte vara förbjudet i alla fall

  SvaraRadera
 3. Det handlar om lördagar och då kör posten bara tidningar för de har ju inga brev att dela ut. Jag vill gärna ha svar på varför det skulle vara förbkudet. För att tidningsautdelning inte får utföras på entrepenad? Så du menar att posten inte får köra tidningar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt avtalet får tidningsutdelning endast bedrivas av distributionsbolagen som är direkta underentreprenörer till tidningarna.Det gäller alla tidningar vars ägare är anslutna till Almega Medieföretagen och som skrivit under avtalet.Sedan är vi väl medvetna om de problem och rättsprocesser som varit när det gäller entreprenörsförbudet. För att Studednt Consulting skulle få dela ut tidningar som ges ut av företag anslutna till Medieföretagen krävs ett separat avtal med Transportarbetareförbundet, vilket förbundet inte är villigt att teckna.

   Radera
 4. Om så är fallet borde vi inte få dela rikstidningar heller eftersom distributionsbolagen då bara får köra tidningar de trycker själva, inom samma koncern. Det gäller enligt avtalet förutom att det att det enligt lag räknas som yrkesmässig trafik. Snacka om att måla in sig i ett hörn...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rikstidningarna ges ut av medlemmar i Almega Tjänsteföretagen. Sedan handlar inte saken om vilka tidningar vi får dela ut.
   Det handlar om att Medieföretagen skrivit under på ett entreprenörsförbud som gäller distributionen av medlemsföretagens tidningar.

   Radera
  2. När det gäller yrkesmässig trafik handlar det om LAG inte om AVTAl. LAGEN kan inte AVTALAS bort i det här fallet.

   Radera
 5. Vi som bor i Funäsdalen får morgontidningen på eftermiddagen via Posten

  SvaraRadera
 6. Är det någon här som missat att både Posten och Tidningstjänst AB är dotterbolag till Post Nord?
  Och Posten har väl inte utdelning på lördagar? Däremot så delar vi på TAB ut tidningar åt Posten på Lördagar och andra "post-fria" Helgdagar redan, i alla fall i min region.

  SvaraRadera