Dålig ledning sänkte postutdelningen


 4 juli 2016
Dålig ledning med stora, snabbt införda förändringar och pressad personal sänkte postutdelningen både inom PostNord och Bring Citymail.

Det konstateras i den studie som Post & Telestyrelsen låtit ett konsultföretag genomföra med anledning av en väldigt stor ökning av kundklagomål. Och alarmerande uppgifter i media om kraftigt försämrad postutdelningen i landet. 
Utredningen har dock stora brister eftersom ingen från arbetarsidan har intervjuats.

PostNords chefer skyller på tidningsbuden:

 "PostNord menar att mängden klagomål på att brev sitter uppsatta i trappuppgång, och även andra typer av kundklagomål, har ökat kraftigt sedan tidningsbärarföretagen börjat distribuera adresserad post på olika håll i landet, bland annat genom att Bring använder dem som underentreprenör."
Cheferna menar att det är PostNord som får ta emot klagomålen som tidningsbuden orsakar. Men studien ger inga belägg för att det är så i verkligheten.
"Tidningsdistributörernas brevutdelning har ifrågasatts vad gäller kvaliteten, såväl internt som externt. Men det är en svåranalyserad felkälla. Här finns vittnesmål om brev vars adressat inte hittats av utdelaren och därför har brev lämnats i portar, och dessa sägs ha lämnats där av tidningsbudet."   (Min understrykning)
"Komplexiteten i kund- och partnerförhållande mellan Bring Citymail och tidningsutdelare är svårgenomtränglig."

"De flesta tidningsföretag har egna kunders brev med sig ut, eller brevförsändelser som man delar ut åt MTD (eller både och). Dessa ska jämkas med färdigsorterade maskinella brev i en bunt från Bring Citymail samt manuella brev från samma källa i en annan bunt."När det sedan görs en kvalitetsundersökning i maj av tidningsbudens utdelning av A-post för Bring Citymail i Malmö och Stockholm får man inte fram det förväntade resultatet, utan undersökningen visar på mycket god kvalité.

Problemen inom Post Nord beror istället på att brev - och paketutdelningen slagits samman och man införde ett projekt som kallas "Koncept utdelning". Högsta ledningen vid posten beslutade att satsa på paket som man ser som en framtidsbransch med svår konkurrens från andra aktörer, och ta ner kvalitén inom brevutdelningen eftersom det fanns vissa marginaler. Man låg över de krav som staten ställer på utdelningen om att 85% av A-breven ska vara framme nästa dag. Brevbärarna har fått långa utdelningsdagar på nya områden och allt mer tillfälligt inringd extrapersonal och bemanningsanställda har satts in på de dagar när det är ODR och annat omfattande arbete. Brevbärarna har fått två brevflöden när de delar ut. Rutinerade utdelare har minskat, skriver man,
sjukskrivningar och rehab har ökat. Man har rekryteringssvårigheter till brevbärartjänsterna eftersom arbetet blivit tyngre med långa utdelningar och mindre sorteringsarbete och mindre attraktivt.
Brevbärare får på en del ställen jobba "på depå" i fem, sex dar i månaden, vilket innebär att de skickas till en enkel lokal med bara utdelningsjobb.
Till en början såg "koncept utdelning" ut att fungera. Kunderna reagerade med ganska stor fördröjning. Plötsligt slog klagomålen till med stor kraft och cheferna blev tagna på sängen. I dagsläget har man satsat resurser på att försöka sätta in mer personal och göra en ordentlig uppryckning, enligt rapporten.

För Brings Citymails del är det ledningsbeslut och vinstkrav från Posten Norge som skapat stora problem med utdelningen. Bring Citymail genomför något som kallas "centraliseringen" och innebär att alla utdelare med tiden bara ska dela hela dagen och sorteringen ska ske både med maskin och manuellt vid terminal.
Till Eriksbergsterminalen i Norsborg, Stockholm har man köpt in två sorteringsmaskiner Pitney bowes som maskinsorterar vanliga räkningsbrev och liknande, men inte klarar udda eller större storlekar eller annorlunda försändelser. Dessa sorteras manuellt av särskild personal.
Sorteringsmaskinerna har stora problem med den optiska avläsningen och lyckas inte sortera efter gångordning. En stor del av breven "kryssas" vilket betyder att de inte har fått rätt träff i adressregistret och lämnas ut utan riktig gångordningsortering. Stora volymer har också blivit liggande vid Eriksbergsterminalen under lång tid.
Till den manuella sorteringen har man, enligt studien, svårigheter att skaffa personal som trivs och  gör ett bra jobb. De som sorterar saknar också de detaljkunskaper som finns hos en brevbärare som sorterar själv, och stora volymer har gjort att man infört en "förenklad sortering".
Samtidigt har Bring Citymail dragit i gång sitt samarbete med NTM och Tidningsbärarna. Också dessa brev ska sorteras i terminalen och skickas ut till tidningsbuden.
Bring Citymail satsar också på A-post, som delas ut med tidningsbuden, eftersom man inte har någon egen organisation för utdelning varje dag.

Snabba stora förändringar och en sorteringsprocess som inte fungerar är främsta orsaken till att Bring Citymail utdelning lidit av stora kvalitetsbrister, enligt utredningen. I slutet av maj tvingades företaget dra i alla nödbromsar och man har nu tillfälligt stoppat upp "centraliseringen" och de stora postflödena till tidningsbuden och försöker tillämpa vad man kallar "best practice", enligt rapporten.


I Post & Telestyrelsens rapport finns inga uppgifter från arbetarsidan utan den bygger helt på intervjuer med chefer i olika grader. Det gör naturligtvis att den haltar.

På flera håll verkar distributionsbolagen ha varit "heta på gröten" för att förmå Bring Citymail att så snabbt som möjligt skicka ut stora volymer med brev till tidningsbuden. 
Bring Citymail har en överenskommelse med PostNord som delar ut deras brev i områden där Bring inte har någon verksamhet. När man öppnar nya områden kan man successivt styra över utdelningen till tidningsbuden. Men omläggningarna till en omfattande postutdelning har gått snabbt och utan några större förberedelser. Distributionsbolagen gör så kallade "rekningar" som går ut på att skriva upp alla namn som står på lägenhetsdörrarna, men "rekningarna" har haft liten betydelse eftersom Bring inte lyckas sortera efter gångordning.
I övrigt har de startat utan att ha haft några nya hjälpmedel och med dålig information och korta varsel. 
Tanken från  distributionsbolagens ledning är som vanligt att tidningsbuden kan dela allting "när de ändå passerar alla lådor och dörrar". 
Bring-breven har gett en mycket osäker arbetsbelastning. Tidningsbuden som delar Bring-brev har inte en aning om vad som väntar när man kommer till arbetet på natten.
Tidningsbud har rapporterat om att man ibland ställt ut 8-12 hopplöst dåligt sorterade Bring-backar (som ofta innehåller över 200 försändelser styck) på buntställen. Och i ett fall rapporteras att när cheferna insett tidningsbudens omöjliga situation har man gjort sig oåtkomliga och stängt ner telefonerna. Man har heller inte brytt sig om att Bring-breven ofta kolliderat med heltäckningar för gratistidningar och andra tunga tidskrävande uppdrag.
Många tidningbud har jobbat fram på sena morgonen, ibland till långt fram på förmiddagen och vissa  till och med fram till kvällen, för att få ut Brings brev. 
Att breven inte varit sorterade i gångordning inne i portarna har gjort att hela utdelningen hängt upp sig fullständigt, särskilt som tidningsbuden har mängder av olika andra produkter med sig.

Bolagsledningarna har ibland målat upp egna drömscenarium. På ett bolag talade man om att minska utdelningsområdena med endast 10 % och samtidigt dela ut miljontals brev för Bring.
Nån gång i slutet av maj insåg i alla fall Bring Citymail, bland annat efter kontakter med tidningsbuden, att man måste ta ner volymerna eftersom hela projektet var på väg "in i väggen". Under den senaste tiden har brevmängderna minskat ordentligt. Dels beroende på att Bring sett sig tvungna att lugna ner flödena, som fortfarande är mycket dåligt sorterade. Dels beroende på att sommarmånaderna är de lugnaste när det gäller Bring.


Brings brev kommer varannan dag i hälften av postnummerområdena, nästa dag i den andra hälften. Och Bring Citymail tycks fortfarande ha stora problem med förseningar. Ett tidningsbud rapporterar till exempel att hyresräkningarna i distriktet för juli i postnummerområde 1 kom ut strax innan midsommar. 
Men i postnummerområde 2 skickades de ut till tidningsbuden i området den 28 juni och vissa eftersläntrande brev gick ut den 29 juni, en dag innan räkningen skulle vara betald.

14 kommentarer:

 1. Mjo, skylla på oss bud kan man alltid skylla på... vad är nytt? ALDRIG att någon hög kostym-profil tar på sig ansvaret, erkänner bristerna och tar reda på vart det strular.

  Men nej, skyll vidare, så långt ner på stegen det går. Så jävla typiskt. Har dem höga profilerna sett hur buden jobbar i verkligheten? Vilka arbetsverktyg dem har, väderlekar, etc...? Sen har vi folk som är väldigt lite servicemedvetna och fullständigt skiter i viktig post, så som räkningar.

  Dem kan skylla dagarna ut, tills dem blir hesa. Men dem kommer också komma i kläm då det blir strejk eller då situationen är ohållbar och även allmänheten klagar, så som just i denna situation.

  Lägg ner om att skylla på andra. Det finns så många höga höns som har någon helt annan verklighetsuppfattning om hur deras verksamhet fungerar. Kom ner på bud-nivå och kolla läget, emellanåt. Så ser ni med egna ögon hur det ser ut, och inte bara statistik på papper.

  SvaraRadera
 2. Obegribligt varför man hafsar fram det. Det är ju en jättechans att behålla tidningsutdelningen i många år, med alla dom brev som det finns att del ut.Postnord är förbannade för det är ju från dom som brev tas

  SvaraRadera
 3. Ju högre upp, ju större skitstövlar.

  SvaraRadera
 4. Det är ju som nån skriver på FB-sidan just Post nords utdelare som lämnar breven i trappen.Brings utdelare har bråttom som vesslor och delar slarvigt men så gott det går.Post nord dumpar in allt som ligger där och ibland är det felsorterat och då ligger det "felbrev" inne bland de andra. Postnordarna sätter brev i anslagstavlor. Fast ibkand är det folk som bor som sätter ut brev.Vi tidningsbud sätter inte brev och inte bringarna heller vad jag vet

  SvaraRadera
 5. Är säkert en slump att brev hänger på anslagstavlorna från exakt samma dag som Bring/NTM har börjat utdelningen i just den stadsdelen... Det märks att Postnord har 380 års längre erfarenhet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo det kanske stämmer. Det var en miss av NTM i början när de började dela brev så fick alla tidningsbud veta att lägenhetsnummer skulle gälla precis som ett villanummer.Man skulle dela efter det även om namnet inte stämde.Det var fel eftersom lägenhetsnummer är osäkert.Då var det de som hängde ut breven i porten men efter ett tag kom cheferna på att det inte gick att dela efter lägenhetsnummer och då blev det bättre.

   Radera
  2. Du får inte sätta upp brev som du inte hittar på anslagstavlor.Detta lär du dig under den postutbildning du har gått(?).Min erfarenhet är att detta primärt är nåt som mottagaren av ett felaktigt brev gör.

   Radera
 6. Dom gamla postisarna är försvunna upp i rök eller vars dom nu tog vägen.Nu springer det nya tjommar vareviga dag.Om det nu är från PostNord eller är det kanske Student <Consulting nånting

  SvaraRadera
 7. Felberäknade postflöden i år, tillsammans med dålig basbemanning, det var detta som sänkte Postnord kvalite på utdelningen...sen har vi dom fyra postflöden,som infördes hastigt som lustigt förra året till brevbärarnas stora glädje:).Jag har inte läst utredningen...men ett sätt att titta på utdelnings kvaliteten vore att skicka ett större mängd adresserade brev.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I rapporten framgår att PostNord skickar hundra tusen testbrev om året, innan var det fler men man har svårt att hitta mottagare. Bring Citymail skickar 600 testbrev var annan vecka och dessa omfattar även tidningsbudens områden

   Radera
  2. Detta borde ha sköts utav PTS.Inte berörda part.Av förklarliga skäl...

   Radera
 8. Det är nog som att dom inte litar på sina anställda utan vill kontrollera dom så gott det går.Men vem kontrollerar, högre hönsen i sina hönsburar?

  SvaraRadera
 9. För varje år har utdelningen av post blivit sämre.SEKO har rutit till,likaså arbetsmiljöverket samt många enskilda brevbärare och adressater.Men enligt PTS så har nivån på felleveranser stått samma nivå år efter år.PTS källa och underlag?Postnord och Bring osv...

  SvaraRadera
 10. För varje år har utdelningen av post blivit sämre.SEKO har rutit till,likaså arbetsmiljöverket samt många enskilda brevbärare och adressater.Men enligt PTS så har nivån på felleveranser stått samma nivå år efter år.PTS källa och underlag?Postnord och Bring osv...

  SvaraRadera