8 Organizers registrerade Arlandas personal

De anställda fick både betyg och personligt omdöme av de nyanställda Transportfunktionärerna som själva arbetade utan kollektivavtal.

3 MARS 2017

"Full, hög eller stroke." Kroniskt magsjuk".
Så kan det låta när Transportarbetareförbundets Organizers bedömer anställda på Arlanda flygplats.

Transportarbetareförbundets organisatörer har genomfört tusentals samtal med arbetare i Sverige. Efter samtalet har arbetaren i hemlighet fått ett betyg och ett personligt omdöme.

2013 hade Transportarbetareförbundet åtta organisatörer som jobbade mot Arlanda flygplats, som är skyddsklassat område. Efter personliga samtal fotograferades registreringsformulären av projektledaren med en mobiltelefon på förbundskontoret i Stockholm. Och bilderna togs in på hans dator. 


När arbetsdatorn flera år senare skulle in på service flyttades filerna över till ett annat serverutrymme, och upptäcktes av personer i förbundet som är kritiska till hur Organizerarbetet bedrivs i Transport. 

På andra företag tycks formulären ofta scannats in eller lagts in på minnen.

I Arlandaprojektet kallas själva huvudmappen "Arlanda. Rapport. Enskilda samtal". I mappen finns 8 undermappar, en för varje organisatör. Samt en särskild nionde mapp benämnd "1:or". 
Där ligger de som har fått det högsta betyget. 

Alla filerna, de cirka 160 formulären är ordnade efter det betyg som arbetaren fått och filerna heter "X, Förnamn, Efternamn". Där X står för det betyg som organiseraren har satt på arbetaren.

Betygen betyder ungefär:
1. Mycket användbar. " 
2. Kan bli användbar. 
3. Neutral, utan större värde. 
4. Värdelös.
5. Fientlig.

Här är några exempel från formulären från Arlanda.

"Antingen så var hon full/hög eller så har hon haft typ en stroke eller något liknande, betyg 4.

Gammal och medlem i Syndikalisterna "kommer inte att gå över", betyg 4

"Smart kille, pratar bra, kan användas till .. (oläsligt), betyg 2,5

"Har arbetat länge på Securitas. Har varit sjukskriven", betyg 3,

"Ensamstående mamma, jobbar och sliter, hon är typ utbränd och lider av kronisk magsjukdom", betyg 1,

"Mobbing, vapen, mänskosmuggling, Tänker inte gå med så länge XX....", betyg 4,5


Vid datainspektionen besök på förbundskontoret sköt förbundet fram Markus Pettersson, Niklas Mattson och Tommy Wreth för att stå till svars för metoderna.
Transports ansvariga säger till Datainspektionen att organisatörerna inte fått några instruktioner om hur de ska fylla i formulärenDe kunde, enligt Datainspektionen inte peka på någon rättslig grund för att registrera de anställda. Uppgifterna var istället tänkta som en slags minnesanteckningar, som egentligen skulle förstöras när projektet var slut.
Att man har registrerat inkomsterna påstods enbart bero på att man ville kontrollera om medlemmarna betalar in en korrekt avgift.


Också de som varit medlemmar i Transport sedan lång tid tillbaka har drabbats av Organisatörernas flit.
På en blankett märkt med namnet "Tommy" handlar det om ett huvudskyddsombud och klubbstyrelsemedlem på Arlanda. Hon får betyget 3 och organisatören skriver i sin personliga bedömning att hon nog vill att andra ska göra jobbet.

Kritiken mot Organizerprojektet har funnits länge och redan för 6-7 år sedan fördes uppslitande diskussioner på förbundskontoret om metoderna och riskerna med att skicka  ut en utomstående kader av vad som kallades "streberaktiga och nykläckta ungtuppar" på arbetsplatserna.

1 kommentar:

  1. Hur inblandad i den här olagliga registreringen var avdelning fems blivande ordförande som kommer att väljas i kväll? Han var ju organizer under den aktuella perioden?

    SvaraRadera