Smutsig kampanj när VTD miste postavtalet

 19 APRIL 2017

Brevet hittades i en vattenpöl i Majorna. Det skulle ha delats ut av Postnord. VTD beskylldes sedan för att ha kastat eller tappat brevet i en vattensamling.

Tingsrättshandlingarna i målet om uppsägningen av VTD:s avtal om den kommunala A- och B-posten i Göteborgsområdet visar att det bedrevs en kampanj för att få bort VTD från uppdraget.

Den drevs av de som anser att Postnord har ett viktigt samhällsuppdrag som hotas av privata aktörer som vill "plocka russinen ur kakan".

VTD stämde Upphandlingsbolaget inför Göteborgs Tingsrätt, och då har en mängd uppgifter som lämnats in till tingsrätten blivit offentliga handlingar. Däribland de kommunala förvaltningarnas och bolagens e-mail-korrespondens med klagomål på VTD. Och VTD:s svarsmejl.

Även en lista från VTD med uppgifter om de omkring 400 reklamationer som bolaget tagit emot under de 10,5 månader som tidningsbuden hade hand om utdelningen, blev offentlig handling.

Först kan vi konstatera att VTD fick in mellan 30 och 40 reklamationer i månaden under uppdraget.
Per månad omfattade utdelningen cirka 230.000 brev.
I oktober 2014 var antalet reklamationer högre beroende på reklamationer som härrör från en och samma dag, 14 oktober. 40 reklamationer finns registrerade som saknade brev, som skulle ha delats ut den dagen på 7 olika gator i Västra Frölunda.

Orsakerna till övriga reklamationer är blandade. Post som har lämnats oskyddad, eller post som försvunnit helt, en hel del klagomål från personer som har fått felaktig post som varit avsedd till någon annan. Brev som hittats upphängda på anslagstavlor, äldre som fått brev i fastighetsboxen men som har en markering inne i boxen att de har rätt att få posten till dörren, eller tvärtom, de som fått post i tidningsklämman och istället vill ha den i fastighetsboxen. Klagomål på att brevet kom fram en eller några dagar för sent. Någon gång är det brev som kommit fram ett par veckor för sent. En del reklamationer är att betrakta som synpunkter (exempelvis:måste budet kasta in breven så hårt, varför kommer min brors brev till mig fastän han flyttade för ett tag sen,) och inte egentliga reklamationer och en del handlar om brev som har lämnats över till PostNord för utdelning. Vid ett par tillfällen stals post ute på rundan.


Den 11 november 2014 kommer det första klagomålet in till Upphandlingsbolaget från Majorna-Linnés nämndsekreterare. 
Nämndsekreteraren i Majorna/Linne skriver att en vänsterpartistisk ledamot har tagit emot ett sekretessbrev uppsprättat, att det är brott mot postlagen och mycket allvarligt. Man presenterar dock inget bildbevis.
Under den tid som återstår av VTD:s utdelning fram till april 2015 kommer det in 36 e-mail till Upphandlingsbolaget från kommunala förvaltningar, som handlar om klagomål på VTD:s utdelning.
14 av dessa e-mail kommer från samma stadsdelsförvaltning.Majorna/Linné.

Allt som allt kan man se att det är tre förvaltningar som återkommer med klagomål under VTD:s postutdelning.

Härryda (blandade klagomål, men flera om att post lämnats oskyddad utanför inrättningar)
Örgryte/Härlanda (främst politikerklagomål, en socialdemokratisk ledamot har fått försenad leverans av handlingar vid tre tillfällen)
Majorna/Linné. (Först och främst klagomål från politiker.Men söker intensivt alla möjliga klagomål)

En socialdemokratisk politiker i Majorna/Linné jobbar på PostNord och är mycket aktiv i SEKO-posten. 2010 skriver han tillsammans med en annan i Seko-posten en debattartikel i GP där han kritiserar idén med upphandling av postavtal. De skriver:
här i Göteborgsområdet är drygt 2 000 anställda av Posten Meddelande. Vi är starkt engagerade i att ge en bra postservice och vi accepterar att jobba under konkurrens, men vi är trötta på att inte kunna konkurrera på lika villkor. Sedan posten avreglerades har vi levt med ständiga nedskärningar. Det har satt oss under hård press. Nu ökar den pressen. Det gäller även för dem som jobbar hos konkurrenten Bring Citymail."
 Och vidare skriver de:
 Olika företag ska lägga bud på att sköta uppdraget. Lägsta bud vinner. Vi avvisar detta bestämt.

Den här Postnord-anställde politikern skickar in två e-mail som sedan skickas vidare till chefer i Stadsdelsförvaltningen och vidare till Upphandlingsbolaget och rapporteras till VTD som mycket allvarliga incidenter, där han båda gångerna utan bildbevis skriver att tidningsbudet lämnat hans sekretessmärkta handlingar i tidningsklämman utanför hans dörr. Båda klagomålen skickas  till VTD som mycket allvarliga händelseincidenter, som inte får förekomma.

Politikern från vänsterpartiet, som påstod sig ha fått ett brev uppsprättat i november, återkommer och skickar ett e-mail om att när hon kom hem på eftermiddagen ligger ett brev med handlingar i tidningshållaren. Nämndsekreteraren svarar att hon genast ska rapportera detta och att det är mycket allvarligt.

Ytterligare en socialdemokratisk politiker i Majorna/Linné skriver att hon fått ett brev i tidningshållaren utanför dörren.´

Nämndsekreteraren skickar in ett e-mail om "ännu en avvikelse", ett av deras brev har hittats i en vattenpöl på Majorna. Den här gången har man en bild på ett brev med en text handskriven över baksidan. (se bild).
Brevet visar sig dock ha lämnats in av VTD till Postnord på deras kontor på Kruthusgatan en bra bit från Majorna och därmed är VTD:s uppdrag gällande det brevet avslutat. Brevet skulle delas ut av Postnord men ska på ett obegripligt sätt ha hittats i en vattenpöl i Majorna ( för övrigt mycket nära där en av de klagande politikerna i Majorna/Linne bor).  

Majorna/Linnes Stadsdelsförvaltning skickar in det som ett bevis på hur VTD hanterar deras brev.

Sedan kommer det ett nytt klagomål med en bild på ett brev. På brevet har det skrivits "Upphittat i trappuppgång av Posten". Någon har sedan ritat en ring runt den texten med en märkpenna. Brevet är adresserat till en kvinna i ett av Chalmers Studentboenden i Göteborg. Och avsändaren är Majorna/Linnés stadsdelsförvaltning. 
Det kan noteras att ingen annan aktör har skickat in någon liknande bild på något brev som hittats på det sättet.
Stadsdelsförvaltningen Centrum däremot skickar ett mycket upprört e-mail med 4 "bildbevis" på"förstörelsen". Och skriver att ett brev som de skickat som innehöll förnedrande handlingar för mottagaren har kommit tillbaka åter avsändaren helt förstört och öppet.
En anställd på VTD svarar lugnt och förklarande att sorteringsmaskinen beklagligtvis har trasat sönder brevet, vilket hänt vid några få tillfällen och att brevet enligt reglerna skickas åter avsändaren. Och att VTD:s personal är utbildade i postlagen och inte har någon intention eller intresse av att att läsa brev som går sönder.

I mars börjar tiden rinna ut för Majorna/Linné när det gäller politikerbrev. Sedan tidigare har man beslutat att alla handlingar i Stadsdelsnämnden ska levereras digitalt från den 19 mars 2015. Stadsdelsnämnden i Majorna/Linné verkar leta efter klagomål mot VTD och "klockar" alla brev för att se om de kommer i tid. VTD har sen ett bra tag tillbaka satt in dagsturer i områden med mycket klagomål.
Ett problem är att VTD inte får ut några nycklar till fastighetsboxarna och man kan misstänka att Postnord ligger bakom förseningarna med nycklarna. 6 månader efter att uppdraget startades verkar man fortfarande sakna nycklar till fastighetsboxarna, vilket gör det svårt att leverera tjocka brev. VTD lämnar som regel över dessa till Postnord med en dags försening som resultat.

23 mars har politikerna i Majorna/Linné gått över till digital hantering av sina brev. Nu lämnar nämndsekreteraren plötsligt in en polisanmälan för "brott mot post- och telehemlighet" mot VTD. Anmälan gäller förmodligen det brev till en vänsterpolitiker som anmäldes i november, men det nämns inget specifikt fall i anmälan. VTD har brutit mot post- och telehemlighet genom att öppna brev med socialnämndens handlingar om barn och unga samt lämnat brev utanför politikers dörrar i stället för i de låsta boxarna, heter det i anmälan. En vecka efter Majorna/Linnes polisanmälan får VTD  ett brev från upphandlingsbolaget om att de med 14 dagars varsel- i förtid- är uppsagda från Postförmedlingsavtalet och att det upphör från 15 april 2015. Uppdraget lämnas utan ny upphandling över till Postnord. I uppsägningen nämner man specifikt att en användare har lämnat en polisanmälan mot VTD för brott mot postlagen.

VTD anlitar en advokatbyrå och lämnar in en stämning mot Upphandlingsbolaget för avtalsbrott.

När Upphandlingsbolaget svarar på stämningen är det tydligt att man vill tona ner Majorna/Linné och politikernas inblandning. De nämner aldrig den polisanmälan som gjordes av Majorna/Linne, som gick raka vägen ner i papperskorgen. 
Inför huvudförhandlingen så har Upphandlingsbolaget istället valt att enbart kalla en person från Härryda Kommun för att beskriva hur VTD misskött uppdraget och ingen från Majorna/Linné. Den anställde som haft hand om Postavtalet slutar sin tjänst på Upphandlingsbolaget en kort tid efter att han skickat ut brevet med den förtida uppsägningen av VTD:s postavtal.

En tid innan huvudförhandlingen som var utsatt till den 27 och 28 mars 2017 kontaktar Upphandlingsbolaget VTD och vill genomföra en förlikning mellan parterna. 
VTD godtar en förlikning, får 750.000 i ersättning och skriver på den interna portalen att man fått upprättelse för att avtalet sades upp på felaktiga grunder. VTD nämner ingen summa i internmeddelandet. VTD:s ursprungliga 1:a-handskrav låg på omkring 7 miljoner.

Det kan noteras att i handlingarna har det råkat komma med ett e-mail från Göteborgs Kulturförvaltning som handlar om tiden efter att Postnord tog över uppdraget i april 2015.
 Detta avser brev skickade med Postnord. Vid flera tillfällen har mottagare inte nåtts av försändelser. T.ex. vi skickade ett kontrakt den 20 maj inom Göteborg och mottagaren har fortfarande Inte fått det....... Detta är oacceptabelt med tanke på att vi måste kunna lita på postgången.

8 kommentarer:

 1. Full av beundran över ditt grävarbete. Tack för att du belyser att vi tidningsbud orättvist får skulden då extremvänstern står bakom och motarbetar oss arbetare.

  SvaraRadera
 2. Med tanke på att det är Muteborg vi pratar om så, nä något spår av extremvänster ser ingen utom arbetsgivarrepresentanter på den högerextrema tidningen Muteborgsposten.

  SvaraRadera
 3. Skulle att att V-partiet och stor del av basen i s-partiet anser att Posten ska va Posten.Fick andra politiker sina brev levererade klockrent? Då är det NÅGOT skumt.

  SvaraRadera
 4. Summa sumarum.Har jag fattat det rätt?VTD slarvade med posten.Mäktiga krafter i GBg Stad fick bort VTD med hjälp av lögner och konspirationer.Båda parter tänkte att det var bäst att inte tvätta byken öppet

  SvaraRadera
 5. Om jag fattar det rätt genom stämningen visste förmodligen VTD att det skulle bli offentligt om deras få misstag men muteborgarnas röda regim gjorde allt för att dölja. Bra jobbat herr webdirektör tyvärr är det som vanligt tyst när politikerna gör fulsaker.

  SvaraRadera
 6. Från politiskt håll valde man att kringgå det kommunala upphandlingsbolaget.Sen fick Postnord order om att hålla käft uppe ifrån Stockholm.VTD hade inte organisationen att hantera kommunalposten.Det var så illa ibland att VTD fick begära handräckning från Postnord vid flera tillfällen.Dom som var satta att styra upp eländet var anställda med mycket lite erfarenhet av driva en postverksamhet.Det här handlar att nån jävla ordning måste det vara!Nu blev konsekvensen av VTD posthaveri att flera chefer fick gå.

  SvaraRadera
 7. Tyvärr mr Guillou har du inte koll. Jobbar med postsortering i VTD´s postrum sedan flera år. Postnord används för sk boxpost då det inte finns något annat alternativ.Det finns verksamheter som vägrar ha en postlåda där måste man tyvärr använda Postnord. Vad jag vet fick inga chefer gå men du har tydligen information om detta så upp till bevis.Det är beklagligt att politiker kan med falska reklamationer göra så att ett privat alternativ blir av med uppdraget till nackdel för skattebetalarna.
  men upp till kamp mr Guillou för det fantastiska postnord

  SvaraRadera
  Svar
  1. Per Eld och Torbjörn jobbar inte kvar exempelvis.Är du verkligen så naiv att du tror att dom slutade "frivilligt" och detta av endast andra orsaker?Dom är några som fick ta konsekvenserna av posthaveriet och sluta.Dom fick foten av skomakaren så att säga.Nu sitter vi med ett förväntad minusresultat på 60 miljoner kr för 2017 för dom klantade till det och V-TAB klev in.VTD skulle inte ha vunnit den upphandlingen med den usla postorganisationen dom hade.Och var finns Pierre idag våran unga vilsna postgeneral med närmast noll posterfarenhet vid den tiden för hans utnämning?VTD togs på sängen när dom vann upphandlingen efter att vissa delar av politikerkåren i Muteborg bestämde sig att gå över blockgränserna runda det kommunala upphandlingsbolaget och ge VTD en ekonomisk räddningsplanka med känt resultat.Ignorance is a bliss dear postoffice.

   Radera