Slutläst för ilsken abonnent3 augusti 2016

1:a juli i år fick VTD:s kundtjänst ett samtal från en ilsken kund i bostadsrättshusen på Sylte i Trollhättan, som påstod att han inte fått dagens tidning. 
Han hotade med att han skulle strypa och slå tidningsbudet. "Tills han lär sig att dela ut ordentligt".

Den vikarierande platschefen på VTD i Trollhättan upprättade direkt en polisanmälan mot kunden. Och beslutade att genast stoppa tidningsprenumerationen. 


Vi fick följande information från vår kundtjänst den 1a juli, skriver VTD  till Arbetsmiljöverket.

 ”Hej, det ringde en kund som verkligen får mig att tro att han kommer att försöka skada budet imorgon 2016-07-02, han var väldigt nedvärderande mot att budet har ett  utländskt påbrå och han var mycket seriös när han sa att han kommer slå och strypa budet tills han lär sig att dela ut ordentligt.
Han fick tydligen ingen tidning idag, är ni snälla att uppmärksamma morgondagens bud allternativt ha en extra man med honom i morgon.”
Jag kontaktade direkt polisen i frågan, skriver platschefen i Trollhättan, varpå jag upprättade polisanmälan gentemot kunden. "Jag såg därefter direkt till att kundens tidningsprenumeration stoppades, då det är helt oacceptabelt att hota våra anställda."

Eftersom det bodde fler abonnenter i samma hus tog hon beslut om att två andra bud från andra distrikt skulle dela ut till resterande prenumeranter i samma fastighet. Och man höll kontakt med det hotade budet under och efter utdelningen. Hon kontaktade också tidningen för att de skulle kunna informera kunden om varför tidningen hade upphört.
Senare har hon fått veta att mannen framfört till tidningen att han ångrat vad han sa i telefonsamtalet.

Tidningen Journalisten har uppmärksammat händelsen här. 
Det framgick mycket tydligt i den anmälan som gjordes till Arbetsmiljöverket att VTD polisanmälde kunden och genast drog in prenumerationen. Men av någon anledning har dessa uppgifter utelämnats i Journalistens artikel.

Så här avslutar platschefen i Trollhättan sitt meddelande till Arbetsmiljöverket: "Liknande händelser kommer att hanteras på samma sätt, där vi tydligt markerar att hot mot vår personal aldrig är acceptabelt, för att försöka hindra liknande händelser".

Kommentarer

GUILLOU sa…
Om läget var så allvarligt som görs gällande.Då borde arbetet stoppas.Eller åtminstone skicka med en väktare in uppgången tillsammans med budet.Istället valde man att exponera 2 bud för möjlig hotfull situation.Bristande riskanalys och rutiner./GUILLOU
tidningsbud sa…
Platschefen skriver; Polisen hade ingen möjlighet att stå vakt vid detta lägenhetshus, men sa
att vi skulle kontakta dem direkt ifall något skulle inträffa.
Anonym sa…
Som skyddsombud hade jag stoppat arbetet.Var fanns skyddsombudet?Blev denna informerat om hotbilden?Hur gjordes riskanalysen ,av vem?Hur ser dom skriftliga rutinerna ut?
Anonym sa…
Företagen informerar inte skyddsombuden,dom ska va strikt kopplade till arbetarna.Det är bolagets ansvar.
Anonym sa…
Det är ett klart lagbrott att inte informera skyddsombudet. Det finns gott om prejudikat på det. Men sen är det ju upp till Transport att också ställa sig bakom en anmälan om hindrande av skyddsombud som är den vägen en sån fråga ska tas.
Anonym sa…
Inom VTD sitter det FF som skyddsombud.Ser ni intressekonflikten i detta fallet?
Anonym sa…
Som Skyddsombud anser jag att VTD hanterat det hela på ett föredomligt sätt. Ni som är skeptiska vill jag gärna höra vad åtgärderna skule ha varit kanske insatsstyrkan mot terrorbrott vore tillämplig nej de har följt lagboken till full och pricka dvs polisanmäla ett allvarligt hot. polisen bedömde tydligen inte hotet tillräckligt allvarigt och åtgärden att dubblera personalen på aktuell adress var ett klokt och bra beslut
Anonym sa…
Du är ett allt ett konstigt skyddsombud.Det som du efterfrågar har redan blivit redovisat högre upp.
GUILLOU sa…
Polisen hade inte tid att komma.Så var det med det "bedömningen".Sen är inte VTD skyldiga enligt lag att göra en polisanmälan om olaga hot.Däremot att anmäla det till arbetsmiljöverket.Om nu man nu bedömde att man ville ha polis på plats,samt gjorde polisanmälan.Då finner jag det väldigt besynnerligt att man väljer att skicka in 2 st tidningsbud som ej har utbildning för att hantera en tänkbar uppkommen våldsamt situation.Rutinerna skulle ha att varit att skicka med 1-2 väktare som ledsagare.Eller stoppat arbetet.Tvivlar att på att du är skyddsombud.
Anonym sa…
Vet ej om det har nån betydelse men husena här är loftgångar i två våningar med egna dörrar.
Anonym sa…
Herregud...jag säger bara det..har du inte fattat nåt av det du har läst?????
Anonym sa…
Blev anklagad av någon vänsterextremist kanske(dash)att jag inte var sakkunnig men måste ändå berömma företaget att de agerad i frågan och inte blundade för hoten som arbetarna varje dag får upplevea
GUILLOU sa…
VTD agerade genom att skicka dit 2 outbildade bud utan en väktare som ledsagare.Hoten bedömdes så allvarligavar så allvarligt att man ville ha polisen med som handräckning och ärendet blev skickat till arbetsmiljöverket.Att man inte använde sig av väktare som ledsagare beror säkert det inte fanns med i den hot och våld plan som enligt gällande lagstiftning skall finnas oss arbetsgivaren.Nej "sakkunnig" är du sannerligen inte