LO-kongressen

             29 maj 2012
LO:s tidning Arbetet är en av de nya titlar som tidningsbuden delar ut på de flesta håll.


Till LO-kongressen fanns det fyra motioner, däribland en från Transporttrean i Göteborg, som föreslog att LO skulle göra en storsatsning på tidningen och dela ut den gratis till 1,5 miljoner medlemmar. Det skulle i så fall blivit en av de mest spridda tidningarna i Sverige.

Därtill fanns det en motion som föreslog ett speciellt nummer i månaden till alla medlemmar och två motioner som ville att den skulle delas till alla medlemmar under valåret.
Alldeles för dyrt, menade LO-ledningen i sitt motionssvar och verkar ha tagit udden av motionerna som inte fick något bifall på den just avslutade LO-kongressen.
LO-ledningen har hela tiden sagt nej till alla större mediesatsningar, trots att det är känt att man har stora ekonomiska resurser, bl.a. till följd av försäljningen av Aftonbladet.
I ett av motionssvaren skriver LO-styrelsen att det pågår en snabb förändring av medierna i Sverige:
Genom Internet kan människor också bygga nätverk med likasinnade och komma till tals i samhällsdebatten, även utan de stora ekonomiska resurser som ofta krävdes tidigare. Utvecklingen utmanar samtidigt etablerade hierarkier. Ledningarna i fackliga organisationer, partier och folkrörelser måste vara beredda på att i större utsträckning än tidigare granskas och ifrågasättas av medlemmar som är skickliga på att använda nya medier

Ett projekt som aviseras är att skapa ett gemensamt mediehus för alla branschtidningarna.
Men tidningen Arbetet skall fortsätta att delas ut gratis endast till ca. 50.000 förtroendevalda. Tidningsbuden får den äran att gå hem till alla LO:s representanter mitt i natten en gång i veckan. Eftersom betalningen för extratidningarna upphört och anställningstiderna är snäva, blir det många som får göra det helt utan någon lön för mödan.
Också tidningen Transportarbetaren hade planer på att hoppa på tåget med tidningsbudsutdelning, men avstod bl.a. för att man ändå måste anlita posten i Herenco Distributions område eftersom de vägrar dela ut MTD-titlarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar