Tidningsbuden förlorade i norska arbetsdomstolen


-Det är ackordslön. Det påstår Norges domstolar.

Norska Arbetsdomstolen frikänner Medieföretagen.
Och dömer i praktiken tidningsbudet att arbeta gratis i det pilotfall där Transportarbetareförbundet i Norge har stämt distributionsbolaget för avtalsbrott och obetald lön. 

Nu har man förlorat i både tingsrätten och hovrätten, överklagat till högsta domstolen som inte tog upp fallet. Och nu slutligen förlorat i arbetsdomstolen.


Enligt domen i AD är tidningsbudsavtalet helt baserat på ackordslön (en i förväg avtalad ersättning som inte påverkas av tidsåtgången).
Och inte - som LO och facket i Norge hävdar- ett tidlöneavtal, där minimilönen och olika tillägg måste utbetalas för den tid som tidningsbuden står till företagens förfogande.

Pilotfallet handlar om tidningsbudet Torbjörg Ness i Trondheim som närmar sig pensionsåldern och har varit bud sedan 1996. Tiden på hennes runda, 3,4 timmar sattes år 2009, och hon har därefter arbetat gratis under ett stort antal timmar. 
Vid en kontrollmätning, där både facket och företaget medverkade, mättes hennes arbetstid till 4 timmar 44 minuter.

Medieföretagen hävdar att hon arbetar för sakta och bl.a. tar av och på tidningsväskan utanför portarna.
De har satt in stora ekonomiska resurser för att vinna rättegångarna mot facket.
Facket drev hennes krav som ett pilotfall för att senare gå in med ett större antal stämningar.
Man krävde den normala timlönen för de timmar hon arbetat utan ersättning, plus mertidsersättningen på 100 % och ränta.

I domarna har man mer eller mindre kopierat av Medieföretagens åsikter.
Det står bl.a. att om tidningsbuden skulle få betalt för hela arbetstiden skulle de själva kunna sätta sin egen lön och bestämma sin egen arbetstid.
Det finns i avtalet ingenting som talar för att mertidslön ska utbetalas för arbete utöver ackordsuppgörelsen - i  fall av att tiden överskrids under normala förhållanden, enligt domstolarna. 

Medieföretagen hävdar att tidningsbuden arbetar på fastställda ackord ända sedan slutet av 1800-talet och ingenting annat kan komma på fråga.

Transport och LO i Norge menar att det är ett normalt timlöneavtal, där minimilönen måste betalas per timme för allt arbete. Man hänvisar till rimlighetsprincipen och praxis inom hela det norska arbetslivet, att den som arbetar för ett företag ska ha lön för sin arbetstid.

Arbetsdomstolen skriver att det finns ingenting i avtalet som säger hur tvister om ackordet ska lösas. Därför kan Arbetsdomstolen inte ta ställning till det.

Nu tar vi med oss den här domen in i avtalsförhandlingarna, säger Transports norska förbundssekreterare.    
-Det var inget tvivel om att vi var överens om ett tidlöneavtal redan när det första landsomfattande avtalet skrevs år 2000. 
- Vi har begärt medling 1 och 2 september, men inte fått någon bekräftelse på datumen.

- Risken för strejk är nu betydligt större. 


3 kommentarer:

  1. Trevligt. Så inget har ändrats då. Slå på dem svaga, som vanligt.

    SvaraRadera
  2. Det är ju ackord i Sverige också.Det är bara bluff med tidlön.Då skulle alla ha rätt till en viss tid. Man kan inte få någon lön utan om det något särskilt man kan kräva det för, alltså är det ackord.Dessutom snacket om att man kan ta igen på sommaren det man förlorar på vintern.Det visar ju att det är 100 % ackord.Timlön är bara bedrägeri.

    SvaraRadera
  3. Ett rutinerat bud som kan sitt distrikt och är för långsam... Bullshit. En om mätning av distriktet hade bevisat aktuell tidsåtgång. Detta är ett exempel på makt och pengar. Ett bud har sämsta rank och skall hålla käft, annars... Det är vad domstolen förmedlar. Har man makt så använder man det. Det visar dem här.

    SvaraRadera