Mardröm, tragik, våld. Är det värre idag?

23 AUGUSTI 2019När utdelningen förvandlas till en mardröm, eller tragik.
Är det värre idag och farligare att dela ut tidningar än förr?
Det är svårt att säga. 
Tidningsbud som arbetar mitt i natten har alltid varit utsatta och det är lätt att bara de drabbade eller närstående minns händelser som inträffat lite längre bak i tiden.
Här är några fall som inträffat för ganska länge sedan, men under 2000-talet:

Vad händer? Vecka 33.

20 AUGUSTI 2019 

* Mardrömsupplevelse för tidningsbud i dryga 30-årsåldern i Kristianstad under måndagsutdelningen den 12 augusti. 
Han hade åkt hissen upp i ett hus i centrala Kristianstad och var på väg och delade neråt. Ljuset hade precis slocknat när han hörde steg bakom sig. Någon tog fast honom i nacken.. 

Veckokoll.Vecka 30

30 JULI 2019 * Det är 9 månader tills tidningsbudsavtalet löper ut den 30 april 2020.

* Ett tidningsbud berättar om hur hälften av alla tidningsbud på vissa platser inom VTD:s område redan har fått lämna sin anställning. https://villacalifornia.blog/2019/07/15/tidningsbud-under-ytan/

Tidningsdistributionen. Veckokoll. Vecka 28

* Transportarbetaren har träffat tidningsbud som sommarsemestrar en vecka i Hunnebostrand. 

Vad händer i Tidningsdistributionen? Vecka 27

* Arbetet, LO:s tidning, går ner i utgivning och blir ett magasin som kommer ungefär var tredje vecka.

Siffrorna som morgonpressen talar tyst om


30 JUNI 2019
Siffrorna om morgonpressens ekonomi från 2018 är ingenting som mediekoncernerna vill gå ut med.

*  86 % av intäkterna kommer från papperstidningarna.
*  91 % av läsarintäkterna kommer från papperstidningar.
*  Prenumerationsintäkterna från papperstidningarna minskade inte - utan ökade med 3 %  i medeltal under 2018


Andelen inkomster som kommer från läsarna ökar också hela tiden kraftigt. 
De var bara för några år sedan en bra bit under 50 % och i dag är det nästan 60 % av intäkterna som kommer från abonnenterna.

"Vi är skiten dom sopar under mattan"

13 MARS 2019


Vi är skiten dom sopar under mattan, säger ett tidningbud på VTD, när företaget river ner distributionen och samtidigt stänger ner informationen om Stampens bärsärkagång inom utdelningen. Många tidningsbud varslas om uppsägning.

VTD:s kontor uppger att de inte svarar på några frågor längre.
Endast VD:n har nu tillåtelse att uttala sig.
När det gäller tidningsbuden är det inte meningen att de ska våga säga någonting om situationen.

Inte heller Transportarbetarförbundet tycks ställa upp på tidningsbuden. Tidningen Transportarbetaren skriver att något de kallar "samdistributionen" inte längre är "lönsam". Och förbundet gör inget tecken på att invända mot alla de varsel om uppsägningar som VTD just nu rullar ut.

I Göteborg ska tidningarna delas ut i fastighetsboxar.

På landsbygden ska tidningarna på flera håll delas av posten dagen efter - eller på jättedistrikt med en utdelning som ska fortgå långt in på förmiddagen.

Gratistidningar läggs ner.

Reklamuppdrag avslutas.

Brevdistributionen upphör - utom kommunpost i Göteborg och Varberg.

Point slår av Citymail - oroligt inom distributionen

Nyhetsbärarna - så kallades distributionsbolaget i Växjö för ett antal år sedan. Redan då smiddes planer på brevutdelning. Den förverkligades många år senare genom samarbetet med Bring Citymail. Men redan till försommaren avslutas plötsligt Citymail-breven.
Förändringar står som spön i backen.

Tre distributionsbolag - men ingen övergång

40 tidningsbud har drabbats av uppsägningar utan grund.
Ett 40-tal tidningsbud har sagts upp i området kring Falköping, Tidaholm och Skara i Skaraborgs Län.
Tidningsbuden arbetar för Tidningstjänst. Men Tidningstjänst kontrakt löper ut sista februari 2019.
Inget distributionsbolag tar över verksamheten.